Služby

Workshopy

Mé workshopy pro firmy i veřejnost jsou založeny na několika pilířích:

Předávám své zkušenosti, mluvím o tom, co mám ověřené v praxi. Žádné teoretické poučky, které bych sám nevyzkoušel.

Každý workhop má praktickou část (kromě workshopu o spánku :) ). Účastníci si vyzkouší nově nabyté poznatky v praxi. U workshopů, věnujícím se prezentačním dovednostem, dostávají ihned i zpětnou vazbu.

Workshopy jsou workshopy, nikoliv přednášky. Mám rád diskuzi s účastníky. Podporuju ji, aby ve workshopech skutečně probíhala.

Témata, kterým se často věnuji:

Prezentační dovednosti:

Storytelling/ Jak vyprávět příběhy

Jak odbourat nervozitu a strach při veřejném vystupování

Jak si připravit skvělou přednášku

Jak prezentovat a vystupovat bez možnosti se připravit

Využití řeči těla a hlasu při veřejných vystoupeních

Efektivní powerpointová prezentace a prezentace s flipchartem

Jak přednášet zajímavě i nezajímavá témata

Jednotlivá témata mohu zpracovat jako 2-4 hodinový workshop. Mohu je spojit nebo rozšířit do celodenního nebo i vícedenního kurzu. Kurzy mohu upravit podle vašich požadavků. 

Osobní rozvoj:

Time management

Polyfázový spánek

Asertivita

Paměťové techniky

 

Jednotlivá témata mohu zpracovat jako 2-4 hodinový workshop. Time management a Asertivitu si mohu připravit i jako celodenní workshopy. Kurzy mohu upravit podle vašich požadavků. 

Mentoring

Posledních pět let pomáhám mužům i ženám zlepšit jejich prezentační a rétorické dovednosti. Dokážu pomoct i vám. A to především v těchto oblastech:

- Jak dávat kvalitní zpětnou vazbu ostatním řečníkům

- Práce s konkrétními tématy a příprava přednášek, které vás čekají

- Jak odbourat trému a cítit se na pódiu v pohodě

- Efektivní příprava řeči

- Jak zaujmout publikum a získat jejich pozornost

- Jak vyprávět poutavé příběhy

- Práce s řečí těla a hlasem během prezentací

- Tvorba silného závěru, který publikum nezapomene

- Komunikace s diváky během přednášky

- Improvizování – když nemáme možnost se připravit

Mentoring prezentačních dovedností zaměřuji každému na míru. Spolupráce se mnou probíhá na bázi stálé zpětné vazby.

Budete vědět, co vám jde, na jakých silných stránkách své řeči postavíte, a co potřebujete zlepšit. Budu se vás také ptát na zpětnou vazbu k mentoringu. Abych vám při něm mohl pomoct ještě efektivněji a ještě vice ho přizpůsobit vašim potřebám. Chci si být totiž jistý, že vám mentoring opravdu pomáhá a stále se díky němu zlepšujete.

Jak získat hodinu mentoringu prezentačních dovedností zdarma?

Pošlete prázdný email s předmětem "Mentoring zdarma" na info@vitskalicky.cz

nebo zavolejte na 775 055 967.

Hodina může proběhnout buď osobně v Brně nebo online (přes skype či messenger).