Jak prezentovat a vystupovat bez možnosti se připravit/ Improvizace

Firemní porada. Manažer Vás požádá, abyste ostatním prezentovali důležité téma. Dopředu jste o tom nevěděli. Musíte to zvládnout bez přípravy….

Zrovna skončí vaše prezentace, kterou jste si připravili, a jsou na řadě dotazy z publika. Odpovědět na ně však potřebujete hned. Bez přípravy….

Potkáte člověka, kterého o něčem potřebujete přesvědčit. Chcete se jasně vyjádřit a mít dobré argumenty. Bez přípravy….

Toto jsou jen některé z mnoha situací, kdy máme mluvit či prezentovat před ostatními bez možnosti se připravit. Ať už se jedná o rozhovor mezi dvěma lidmi, krátkou řeč před kolegy nebo vystoupení před velkým publikem, často možnost připravit se nedostaneme.

Naštěstí existují tipy a triky, jak se v takových situacích zachovat. Jak mluvit jasně, srozumitelně a dobře vyjádřit své myšlenky. Časem díky nim můžeme zvládnout bez přípravy i takovou řeč, ke které bychom dříve přípravu nutně potřebovali.

Na workshopu „Jak prezentovat a vystupovat bez přípravy“ je společně probereme a každý bude mít možnost si je na místě vyzkoušet.

Dozvíte se:

  • Jak si během deseti sekund zvolit strukturu řeči tak, abyste jasně dokázali předat své myšlenky
  • Jaké berličky Vám pomůžou, abyste při improvizované řeči neztratili nit
  • Jak projevy bez přípravy odlehčit a jak se při nich cítit sebevědomě
  • Techniky pro zvýšení kvality improvizovaných řečí a prezentací