Základy vyjednávání

Vyjednávání je pevnou součástí života mnoha profesí. Skýtá však mnoho potenciálních překážek a problémů. Nejde jen o to, co nabízíme a co jsme ochotni přijmout, jedná se o mnohem více.

Jak dobře poznáme druhou stranu a jak se do ní dokážeme vcítit? Jak navrhnout řešení, které je výhodné pro obě strany? Jak lépe podat svou nabídku a lépe se dohodnout na efektivním řešení? Jak se v jednání odráží náš osobní vztah? Faktorů, ovlivňujících vyjednávání, je ještě více.

Pojďme se na ně společně podívat. Zjistíme, co všechno úspěšné vyjednávání ovlivňuje a jak i vy můžete být mnohem úspěšnější ve vašich jednáních. Jednotlivé poznatky si vyzkoušíte v praktické části kurzu.

Obsah kurzu:

  • Druhy vyjednávání a kdy je použít
  • Uzavírání oboustranně výhodných dohod
  • Jak skutečně vypadá úspěšné vyjednávání
  • Jak být více přesvědčivý/á
  • Argumentace při vyjednávání
  • Správná reakce na námitky
  • Nácvik jednotlivých situací
  • Praktické tipy