Ekonomie pro neekonomy

Tento kurz vám dá náhled na ekonomiku států i firem. Přinese lepší porozumění fungování firem, organizací, státu a jejich vztahů. Obohatí vás o zajímavé úvahy a překvapivé informace. Díky němu lépe pochopíte zákonitosti fungování trhu. Osvětlí vám rozhodnutí a události, které na první pohled vypadají podivně či zcela nesmyslně. Ve skutečnosti však mají jasný smysl a důvod. 

Ukáže vám ekonomii jako vědu, která dokáže vysvětlit záhady, porozumět lidskému chování i společnosti a být poutavá.

V kurzu si mimo jiné odpovíme na tyto zajímavé otázky:

  • Proč jsou za velmi úspěšné považovány i firmy, které končí každý rok ve ztrátě?
  • Jaký je hlavní úkol ředitele velké firmy?
  • Jaké negativní jevy sebou přináší ekonomický růst a co dobrého naopak přináší krize?
  • Proč se často řadoví zaměstnanci diví rozhodnutím vedení společnosti nebo je považují přímo za chybná?
  • Jak funguje financování firem a jejich finanční plánování?
  • Jak by měla vypadat komunikace managementu firmy s řadovými zaměstnanci?
  • Proč potřebujeme inflaci?
  • Jak skutečně funguje trh práce?
  • Jakou moc a sílu má konkurence?