Manažerské dovednosti

Vedoucí PR týmu fakulty a vedoucí Klubu osobního rozvoje. To byly mé první větší manažerské pozice. Vykonával jsem je v průběhu svého bakalářského studia.

Postupem času jsem získal zkušenosti i v dalších vedoucích pozicích. Od vedoucích studentských skupin a různých projektů přes vedení projektů v zaměstnání a vedení organizačního týmu různých událostí.

Až k prezidentovi řečnického klubu a oblastnímu manažerovi neziskové organizace. Nakonec i má práce lektora je z velké části o vedení lidí – účastníků kurzů.

Díky různorodým pracovním zkušenostem jsem pracoval také v mnoha různých týmech. Setkal se s různými manažerskými styly a poznal mnoho různých manažerů.

Pochopil jsem, co funguje i nefunguje, jak z pozice manažera, tak z pozice člena týmu. Přečetl jsem řadu knih a článků k tomuto tématu. A poznatky vyzkoušel v praxi. Oddělil zrno od plev a našel svůj manažerský styl.

V tomto kurzu vám předám své zkušenosti z praxe. Poznatky, které pomáhají mě i mnoha dalším manažerům ve vedení lidí. Předání poznatků doprovodím i příklady z praxe a praktickými cvičeními, abyste si mohli poznatky rovnou vyzkoušet.

Obsah kurzu:

  • Osobnost manažera
  • Styly vedení
  • Emoční inteligence
  • Typy osobnosti
  • Jak dávat zpětnou vazbu
  • Řešení konfliktů a předcházení konfliktů
  • Motivace druhých i sebe
  • Budování vztahů s podřízenými, kolegy, nadřízenými
  • Spokojenost zaměstnanců
  • Vedení meetingů a porad