Základy obchodních dovedností

Existuje řada mýtů o prodeji. O tom, jak se chová úspěšný obchodník i jak má správně obchodní jednání vypadat. Např. že obchodník musí na zákazníka tlačit a umluvit ho argumenty. Že v obchodu nejvíce prospívají lidé, kteří zatají klíčové věci nebo přímo lžou. Že na prodej musí mít člověk talent a je nemožné se ho naučit.

Při prodeji je však klíčová důvěra a upřímnost. Dobrý obchodník více naslouchá, než mluví. A základy obchodních dovedností se může naučit každý. V tomto kurzu vám je předám. Budu vycházet z mých zkušeností i zkušeností řady lidí, úspěšných v obchodu. Klíčové dovednosti budeme trénovat přímo na kurzu v praktických cvičeních.

Kurz je určen:

 • Začínajícím a mírně pokročilým obchodním zástupcům
 • Živnostníkům a majitelům firem
 • Zaměstnancům, kteří v rámci své práce reprezentují svou společnost, přesvědčují možné partnery či zákazníky nebo přímo prodávají

Obsah kurzu:

 • Charakteristika dobrého obchodníka a jeho přístupu
 • Překvapivá fakta o úspěchu v prodeji
 • Moc doporučení a sociálního důkazu
 • Řeč těla a práce s hlasem
 • Zásady telefonické komunikace a prodeje po telefonu
 • Vytvoření scénáře úspěšného telefonátu
 • Jak dosáhnout úspěchu na obchodních schůzkách
 • Řešení námitek zákazníků a možných zákazníků
 • Umění naslouchat a klást správné otázky
 • Jak zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků
 • Praktické tipy pro větší úspěch v prodeji
 • Etika obchodu a důležitost jejího dodržování
 • Poprodejní servis a budování dlouhodobých obchodních vztahů