Autor Vít Skalický

O autorovi

Kdo se dívá z vězení?

„Kdo z vězení ven se jen dívá, přijde o odměnu, jež se v něm skrývá.“ Tato věta zazněla v jednom dobrém filmu. Má hluboký...

Pár vteřin klidu

Je to velmi jednoduché. Když dostanete slovo, přijdete na pódium a začne vaše řeč, nemluvte ihned. Počkejte pár sekund. Tento krátký okamžik...

Dlouhá souvětí znějí jako klingonština

Známe to ze školy. Věta jednoduchá obsahuje jedno sloveso. Souvětí se skládá ze dvou a více vět jednoduchých…. Jsme zvyklí, že...

Jak řečníci pracují s časem ?

Čas na nikoho nečeká … Ani na přednášejícího. Jak tedy přistoupit k situaci, kdy na naši přednášku máme vyhrazený čas? Když jsem si připravoval...

Jak využít dialog v prezentaci

Rozhovor… Dialog… Jeden řečník mluví před publikem za dvě osoby… Dialog je skvělý řečnický prvek. Dokáže získat pozornost publika, zajímavou formou...

V jednoduchosti je síla

Existuje jeden velký rozdíl mezi mluveným a psaným slovem. To, co napíšete, si lidé mohou přečíst znovu. Pokud tedy něco někdo...

O slovní vatě

Ehm … Vlastně …. Prostě … Takzvaná výplňová slova nebo slovní vata. Pokud jich v projevu používáme hodně, dokážou náš projev...

Proč se vyplatí žít v ČR?

Často slyšíme nebo čteme o tom, jak jsme na tom ve srovnání s jinými státy hůř. V tomto příspěvku se zamýšlím nad pravým opakem....

Přílišné lpění na zvycích

Americké prezidentské volby se konají v listopadu. Farmáři v 19. století už totiž v listopadu měli po sklizni a mohli se jich tak zúčastnit. Konají...

Jak získat vysoké sebevědomí

Existuje řada článků a pouček, které slibují zvýšení sebevědomí. Některé rady fungují více, některé méně. Vysoké sebevědomí se jistě vyplatí mít,...