Jak využít kontrasty v prezentování?

Černá a bílá. Příjemné a nepříjemné. Dvě úplně odlišné postavy. Kontrasty dokážou zvýšit pozornost publika, lépe osvětlit nějakou myšlenku a vytvořit zajímavější řeč. Řada lidí si uvědomuje sílu, jakou kontrast má. Když pak ale vystupuje před publikem, využije ji jen v malé míře.

Já naopak doporučuju si při přípravě každé prezentace položit dvě otázky: Kde můžu dát kontrast? A který kontrast v prezentaci je možné ještě zdůraznit?  

V příbězích například skvěle vyzní příjemné emoce po tom, co byli postavy v nějaké napjaté situaci. Výborně se dá pracovat s kontrastem mezi postavami. Jedna postava je například hloubavá, druhá se chová impulzivně. Jedna mluví velmi nahlas a energicky, druhá naopak klidně a rozvážně. Dále můžeme krásně pracovat i s kontrastem mezi každodenním životem člověka a situací, ve které se náhle ocitl.

U přesvědčovací řeči můžete zdůraznit kontrast mezi vaším návrhem či názorem a například současnou situací. U informativní řeči můžete pracovat s kontrasty mezi různými lidmi, jevy nebo věcmi. A tím řeč udělat zajímavější. V powerpointové prezentaci vytvoříte jednotlivé slidy odlišně, aby nevypadaly všechny stejně.

Možností je celá řada. Začíná to však u otázek: Kde v mé řeči můžu vytvořit kontrast? A který kontrast v prezentaci je možné ještě zdůraznit?