Základ mocných příběhů

Příběh je výborným nástrojem řečníka. Každému doporučuji příběhy v prezentacích používat.

Vyprávění příběhů představuje velké téma samo o sobě. Koneckonců vedu i workshop, který se věnuje pouze vyprávění příběhů.

Nicméně je zde společný prvek všech mocných příběhů, které mají velký dopad na publikum. A to, pokud obsahuje jednu nebo více z těchto pěti emocí: radost, smutek, zlost, překvapení, strach.

Jedná se o základní lidské emoce. Pokud s nimi dokážete v příbězích pracovat, vždycky jimi dokážete oslovit publikum. I kdyby se jednalo o drobné epizody z běžného života.

Ještě mocnější pak příběh je, pokud dokáže i rozesmát publikum (humorný příběh) nebo přináší nějakou hodnotu do života (inspirativní příběh), jako například zkušenost či informaci, která publiku pomůže. A mimořádně mocným může příběh být, pokud ho korunujete silným závěrem.