Využití dialogu v řeči

Rozhovor… Dialog… Jeden řečník mluví před publikem za dvě osoby… Dialog je skvělý řečnický prvek. Dokáže získat pozornost publika, zajímavou formou předat i málo zajímavé informace a také skvěle pobavit. Jak ale rozhovor dobře předvést, když jsem na podiu sám/ sama?

Obě hovoříci postavy je třeba jasně oddělit. Nejvíce názorně to dokáže hlas a řeč těla. Já to dělám tak, že si vyberu dvě místa na pódiu. Pokud mluvím za jednu postavu, stojím na prvním místě, pokud mluvím za druhou postavu, postavím se na druhé místo na pódiu. Postavy také odliším hlasem. Jedna z postav např. může být klidná, a tak také za ni mluvím klidně a rozvážně. Druhá postava naopak může být naštvaná, a tak za ni mluvím silným hlasem a vkládám do výstupu energii.

Díky tomu je pro publikum naprosto jasné a přehledné, kdy mluví která postava. Nestává se tak, že by postavy splývaly a posluchači by se v rozhovoru ztratili. Pokud využijete tyto zásady při předvedení rozhovoru, bude dialog i ve vašich rukou opravdu silným řečnickým nástrojem.