Sláva PowerPointu pomalu vyhasíná

Vzpomínám si na jeden půldenní workshop, kterého jsem se zúčastnil. Většinu workshopu lektor hovořil před PowerPointovou prezentací. Na jednu část workshopu však promítání vypnul. Začal kreslit na flipchart několik jednoduchých obrázků spolu s krátkými popisky a šipkami.

Pomocí záživného vyprávění, doprovázeného tímto, vytvořil pro mě jednoznačně nejzajímavější část svého workshopu. Vnímal jsem ho bez jakékoliv ztráty pozornosti, představoval si to, o čem mluvil, a téma prožíval i emotivně.

V tomto dnu jsem si znovu ověřil to, jak se mýlí jeden rozšířený přístup k přednášení. Tento přístup říká, že pokud si chcete připravit opravdu kvalitní přednášku nebo řeč, musíte ji doprovázet prezentací v PowerPointu. Jako by to bez něj nešlo udělat dobře.

Pokud si připravujete svou přednášku, položte si otázku: Opravdu mou přednášku podpoří, když si k ní připravím i prezentaci? Nebo naopak bude zajímavější, když ji přednesu bez ní, možná s flipchartem, možná s jinými řečnickými pomůckami, možná bez ničeho? Často bude vaše odpověď: Ano, moje téma PowerPointová prezentace podpoří. Často však ta odpověď bude opačná.

Tuto skutečnost si uvědomují i některé moderní řečnické přístupy. Od PowerPointu začínají ustupovat, jeho sláva tedy pomalu vyhasíná. Při jakých tématech vám pomůže připravit si prezentaci v PowerPointu a při kterých to naopak nedělejte? To si povíme za týden.

**Sláva PowerPointu pomalu vyhasíná**Vzpomínám si na jeden půldenní workshop, kterého jsem se zúčastnil. Většinu…

Zveřejnil(a) Vít Skalický dne Neděle 20. září 2020