Řečníkův checklist

Na co nezapomenout při přípravě přednášky, workshopu, webináře…?

📝Cíl – Mám stanovený cíl mého vystoupení? Jaký je jeho smysl?
📝Publikum – Zjistil jsem si předem něco o svém publiku? Přizpůsobil jsem své vystoupení tomu, jaké mám publikum?
📝Úvod – Dokáže můj úvod skutečně zaujmout ?
📝Závěr – Shrnuje závěr hlavní myšlenky mé řeči?
📝Stať – Vysvětluju jednotlivé myšlenky tak, aby je všichni v publiku pochopili?


📝Struktura – Má moje řeč jednoduchou a snadno uchopitelnou strukturu?
📝Příběhy – Doprovázím informace alespoň občasnými a krátkými příběhy?
📝Příklady – Uvádím příklady k jednotlivým myšlenkám?
📝Vlastní zkušenost – Říkám publiku i svou vlastní zkušenost s daným tématem?

A co během prezentace?
📝Hlas – Pracuju ve svém vystoupení s hlasem? Není můj hlas příliš monotónní?
📝Řeč těla – Využívám připravená a stabilní gesta? Vyhýbám se rychlým gestům?
📝Oční kontakt – Udržuju oční kontakt s lidmi v publiku?
📝Přechody mezi myšlenkami – Nepřeskakuju mezi jednotlivými myšlenkami a tím způsobuju, že se publikum ztratí ve výkladu?
📝Dotazy – Ptám se publika? Nechávám prostor na dotazy z publika?


📝Praktická cvičení – Doprovázím svůj monolog cvičeními, do kterých se publikum zapojí?
📝Energie – Je moje energie větší než energie publika ?
📝Jazyk – Používám barvitý jazyk a stylistické prostředky?
📝Slovní vata – Pracuju na tom, abych nepoužíval výplňová slova?
📝Tempo řeči – Nemluvím příliš rychle s příliš krátkými pauzami mezi větami?