Příprava krátké řeči vs. dlouhé přednášky

“Jak dlouho vám zabere příprava vašeho projevu?” To je otázka, kterou kdysi dostal americký prezident Woodrow Wilson. „To záleží na jeho délce,” odpověděl. “Jedná-li se o desetiminutovou řeč, trvá mi to celé dva týdny. Pokud má projev půl hodiny, zabere mi příprava týden. A pokud mohu mluvit tak dlouho, jak chci, nepotřebuji žádnou přípravu. Jsem vždy připraven.“

.

Tato odpověď se může zdát zvláštní, ale moje zkušenost je velmi podobná. Pokud mám na dané téma pouze pět minut, potřebuju řeč udělat opravdu poutavou, zajímavou, napínavou. Najít si všechny potřebné informace a pak z nich vybrat to důležité. Dlouze se připravit, abych svou myšlenku dokázal dobře předat za tak krátký čas. Vymyslet, jak pracovat s hlasem a řečí těla, jak prolnout dynamické pasáže s těmi popisnými. Příprava pětiminutové řeči mi klidně může zabrat pět hodin.

.

Naopak hodinová přednáška je něco jiného. Mám mnoho času, abych obhájil své myšlenky. Nemusím si vyhrát s každou minutou projevu. Často vedu diskuzi s publikem, a tak stejně potřebuju umět ihned reagovat na dotazy i myšlenky z publika. A trénovat improvizování místo přehnané přípravy. Zatímco v pětiminutové řeči by měl mít řečník mnoho energie, stejně energeticky silná přednáška po dobu celé hodiny by publikum i řečníka rychle unavila. Díky těmto zkušenostem mi tak například příprava hodinové přednášky zabere deset hodin. I když je 12x delší než pětiminutová řeč.