Kletba vědění

Tzv. Kletbou vědění trpíme všichni. Týká se oblastí, ve kterých jsme velmi dobří. Věci, kterými se zabýváme roky. Které známe podrobně. Témata a zkušenosti v oblastech, jenž jsou nám extrémně dobře známá.

.

V takovém případě pro nás bývá těžké vzpomenout si na doby, kdy jsme dané oblasti vůbec nerozuměli. Byli jsme začátečníci. Představovala pro nás velkou výzvu. Bylo pro nás obtížné ji pochopit. Dnes považujeme za zcela samozřejmé některé věci, které bychom v našich začátcích nechápali.

.

Pokud přednášíme na veřejnosti, často jsme v pozici, o které píšu. V nějakém tématu se pohybujeme roky, zatímco naše publikum je z velké části v daném tématu začátečníky. Snadno se nám pak stane, že některé věci ani nevysvětlujeme. Přijdou nám samozřejmé, ale ostatním lidem ne. A tak se v naší přednášce ztratí, nebudou nám rozumět a naše přednáška pro ně nebude zajímavá.

.

Doporučuju se při přípravě přednášky vždy zamyslet nad tím, kdo je naše publikum. Na jaké je zhruba úrovni v daném tématu? Jací jsme byli my v daném tématu, když jsme byli na stejné úrovni jako naše publikum. Je v naší přednášce něco, co je pro nás samozřejmé, ale pro publikum ne? Toto je cesta k prolomení Kletby vědění.