Kdo nikdy neztratí pozornost publika?

Před pár lety jsem se zúčastnil jednoho 50ti minutového workshopu o prezentačních dovednostech. Vedl ho Derren Tay – vítěz světového poháru v řečnictví. V té době nejlepší řečník na světě.

Po uplynutí workshopu jsem si uvědomil jednu věc. Za celou dobu jsem ani jednou neztratil pozornost. Stále jsem se věnoval jeho obsahu a ani jednou mi myšlenky neuletěly někam jinam. Díky kombinaci mnoha pokročilých řečnických technik a komunikace s publikem dokázal Derren něco výjimečného. Poprvé a naposledy v životě jsem u takto dlouhého workshopu nebo přednášky ani jednou neztratil pozornost.

A co si z tohoto zážitku mimo jiné odnáším?

Při vystoupeních před publikem bychom se stále měli snažit, aby náš projev byl zajímavý, poutavý, abychom vhodně zapojovaly publikum. A abychom se stále zlepšovali v projevu a používání řečnických technik. Tím vším zvýšíme to, jak naše publikum dává pozor. Zároveň bychom měli důležité myšlenky v projevech zopakovat. ¨

I přes veškerou snahu bude naše publikum alespoň na část našeho vystoupení pozornost ztrácet. Je dobré s tím počítat. Tedy – pokud nejsme nejlepší řečník na světě.