Jedno gesto vládne všem

Existuje gesto, které vám získá pozornost. Jasně vizuálně oddělí jednotlivé myšlenky, které publiku říkáte. Pomůže k tomu, aby byla vaše přednáška přehlednější, jasnější a zajímavější.

Představuje drobnost, která dokáže pozvednout úroveň projevu. Je to gesto, které vládne všem. Pokud ho provedete správně, bude efektivní a poutavé.

Za prvé …. za druhé …. za třetí … Gesto odpočítávání na prstech při prezentaci. Tímto způsobem např. předáme publiku tři tipy nebo třeba dva důvody pro něco. Pokaždé, když začneme mluvit o jiném důvodu či tipu, doprovodíme ho ukázáním jeho pořadí na prstu.

Jak vypadá správné použití tohoto gesta? Každý prst bychom měli držet alespoň několik sekund ve stejné poloze. Ruku máme v rozumné vzdálenosti od těla, např. půl metru, zhruba ve výšce ramen. Vyhýbáme se příliš prchavému a rychlému pohybu a tomu, abychom ruku měli přímo u těla.

Na začátku našeho projevu ukážeme na prstech, že máme např. tři tipy k nějakému tématu. Pak následně při zahájení části naší řeči o dalším tipu, doprovodíme tuto změnu ukázáním pořadí tipu na prstech ruky. Díky těmto zásadám bude gesto odpočítávání na prstech zajímavé. Skvěle podtrhne a zvýrazní to, o čem mluvíte.