Jak zpětnou vazbou opravdu pomoci?

„Tvůj hlas byl dobrý. Úvod tvé prezentace se mi líbil. Jen bych vylepšil tvoje gesta…“ Takto stručně může vypadat zpětná vazba pro vašeho kamaráda k jeho řeči. I když je jistě lepší dát nějakou upřímnou zpětnou vazbu, než vůbec žádnou, takto stručně řečený feedback druhému moc nepomůže. Mám však pro vás způsob, jak to udělat tak, aby zpětná vazba pro druhého opravdu nápomocná byla.

Může se jednat o feedback k řeči, celkovému vystupování, nápadu, projektu a mnoha dalším věcem. Vezměme si třeba řeč. Pokud dáváte druhému zpětnou vazbu a něco se vám na ní líbilo, nestačí říct, že se vám to líbilo. Řekněte PROČ se vám to líbilo. Nejlépe i podrobně tak, aby mohl to dobré využít i ve svých dalších řečech, aby pochopil, jak se mu to povedlo. Pokud dáváte doporučení ke zlepšení, nestačí říct: „Tuto věc bys mohl zlepšit.“ Řekněte také, proč to tak na vás působilo. Řekněte vaše doporučení, jak danou věc mohl udělat lépe. Jasně a konkrétně.

Výše uvedené příklady mohou vypadat následovně: „Tvůj hlas byl dobrý. Protože jsi mluvil dostatečně nahlas, takže jsem ti i v poslední řadě dobře rozuměl. Zároveň jsi ale neměl příliš silný hlas, takže se tvůj projev příjemně poslouchal. S takovouto silou hlasu doporučuju přednášet i tvé další projevy.“

„Úvod tvé řeči mě zaujal. Použil jsi totiž….“ A popíšete řečnický nástroj, který použil v úvodu. Takovým způsobem, aby mohl daný řečnický nástroj použít znovu. Aby pochopil, v čem vás jeho úvod opravdu zaujal…. „Jen bych vylepšil tvá gesta…“ Ideální je v tomto případě, abyste daná gesta ukázali. A následně navrhli, jaká gesta mohl řečník použít, aby jeho řeč na vás lépe působila.