Jak zapojit do prezentací další smysly?

Zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Našich 5 smyslů. Při prezentování online i živě se obvykle pracuje se dvěma z nich. Publikum nás slyší a vidí. Nicméně v samotných prezentacích především mluvíme pouze o zrakových vjemech. O tom, co jak vypadá a co jsme viděli.

Například když vyprávíme nějaký příběh nebo mluvíme o nějaké události, tak můžeme vylíčit, jak vypadají jednotlivé postavy a prostředí, ve kterém se nachází. To je jistě dobré, protože si publikum danou událost nebo příběh lépe představí. Ještě lepší je však působit i na další smysly.

Můžeme tedy popsat, jaké zvuky jsou v daném prostředí. Co postavy slyší. Jak chutná jídlo, které jedí, nebo které se nachází v dané situaci. Čeho se dotýkají, co cítí, když se něčeho dotýkají. Jaké vůně k nim doléhají. Atd.

Tímto způsobem se pak naše řeč stává mnohem smyslnější. Působí na více smyslů než jen zrak nebo sluch. Publikum ji mnohem více prožívá a lépe si představí to, o čem mluvíme.