Jak si připravit svatební přípitek?

Svatební přípitek může přispět ke skvělé atmosféře na svatební hostině a uvolnit svatebčany. Anebo také uvést hosty do rozpaků a atmosféru pokazit. Pokud někdy budete v pozici člověka, který přednese svatební přípitek, bude na vás ležet nemalá zodpovědnost.

V minulém roce jsem měl tu čest mít přípitek na svatbě mé sestry. Na svou řeč jsem se pečlivě připravil. Dostal jsem pak na ni hodně pochval od novomanželů i svatebčanů. Co jsem se při tom naučil o přípravě svatebního přípitku?

Na začátku je dobré podívat se na internet. Najdete zde mnoho příkladů, vzorů a tipů pro svatební přípitek. Řada mužů a žen, kteří pak přípitek mají, ho však vytvoří právě z těchto příkladů na internetu. Z toho ovšem snadno může vzniknout neosobní řeč. Navíc je tu riziko, že svatebčané budou některé pasáže znát. Z jiné svatby nebo přímo z internetu. Je dobré se příklady z různých článků inspirovat, ale připravit si vlastní, originální přípitek.

Svatební přípitek začíná oslovením novomanželů a svatebčanů. Končí výzvou k samotnému přípitku. Těchto několik vět na začátku a na konci je dobré se naučit doslova. Zbytek řeči je naopak skvělé nemít připravený doslova, mluvit spatra a bez poznámek. Působíte pak mnohem jistěji a přirozeněji. Váš projev se lépe poslouchá. Vypadá to mnohem lépe než ho číst z papíru anebo si pomáhat poznámkami.

Přípitek je třeba si vícekrát říct nahlas, abyste ho pak mohli přednést spatra. Také doporučuji požádat někoho o zpětnou vazbu – třeba člověka z vaší rodiny, který zná oba novomanžele. Zeptat se, jak na něj přípitek působí, co se mu líbilo a co byste mohli říct lépe. A na základě zpětné vazby ho pak ještě vylepšit. Přípitek by neměl být ani příliš dlouhý, ani krátký. Zdá se, že 4-6 minut je ideální délka.

Základem této speciální řeči by podle mně měl být osobní příběh. Příběh, který jste prožili společně s nevěstou nebo ženichem, případně oběma. Příběh, který je emotivní a dokáže dobře ukázat nějakou ze skvělých vlastností toho, o kom mluvíte. Řeč, ve které využijete zásady a doporučení pro vyprávění příběhů. Celkově by měla vyznít příjemně, pozitivně a povzbudivě. Takto může vzniknout opravdu důstojná a krásná řeč, výborný svatební přípitek.