Jak může moderátor pozvednout celý večer?

Jsme lidé. Máme rádi, když věci dávají smysl. Když na sebe jasně navazují. Když jedna souvisí s druhou. Když je nějaká společenská událost tzv. provázaná. Nemusíme si to ani uvědomovat.

Pokud moderujete nějakou událost, doporučuju ji provázat. Publikum tak díky vám bude mít lepší zážitek. Je to skutečně cesta, jak moderátor dokáže pozvednout celou společenskou událost. Pokud máte v průběhu události uvádět několik vystupujících, dělejte toto:

Ve svých výstupech navažte, byť třeba jen krátce, na to, co publikum vidělo nebo slyšelo ve výstupu předcházejícího účinkujícího. Pokud před výstupem dalšího účinkujícího řeknete publiku nějakou myšlenku, navažte na ni tím, že dalšího účinkujícího uvedete ve stylu této myšlenky. Váš výstup tedy bude jasně navazovat na předchozího účinkujícího a jasně předcházet následujícímu účinkujícímu.

Díky těmto technikám dokáže moderátor provázat jednotlivé třeba i nesouvisejí výstupy různých účinkujících do jednoho celku. Všechno na sebe navazuje jasně navazuje a diváci tak mají z celé události ještě lepší divácký zážitek. Výborným příkladem moderátorů, kteří v současnosti používají techniku provazování, jsou Tereza Kostková a Marek Eben v pořadu Stardance.