Co musí splňovat kvalitní workshop?

Každý můj workshop má praktickou část (kromě workshopu o spánku 🙂 Napsal jsem před časem na svůj web v sekci o workshopech, které pořádám.

Pokud vedete svůj workshop doporučuji věnovat praktické části a diskuzi polovinu nebo více času. To zahrnuje samostatná cvičení, práce a diskuze ve dvojicích, odpovědi na otázky od účastníků, práce ve skupinkách, atd. Naopak vlastní prezentaci, vlastnímu monologu, doporučuju věnovat jen polovinu nebo méně z celkového času.

Tento přístup zvýší pozornost publika, udělá z workshopu zajímavěji a zábavněji strávený čas, podpoří příjemnou a přátelskou atmosféru, pomůže lépe osvětlit předávané poznatky. Celkově sice proberete méně informací, lidé si však z workshopu odnesou mnohem více. 

Obrovský přínos tohoto přístupu pak představuje něco, co krásně vyjadřuje jedno staré přísloví: „Řekni mi a snad nezapomenu, ukaž mi a možná si to zapamatuji, zapoj mě a porozumím.“