3 techniky pro větší srozumitelnost vaší řeči

Pro lepší porozumění a pochopení vaší řeči můžete použít tyto tři techniky:

.

1) Rozcestník – na začátku vaší řeči stručně řeknete, na jaká témata se ve své řeči zaměříte/ jaké části bude vaše řeč mít. Díky tomu pak publikum získá přehled, kdy končí která část vašeho projevu a kdy naopak začínáte s další myšlenkou.

.

2) Zúžení prostoru – Když na začátku řeči řeknete o čem to nebude. Lidé mívají před prezentacemi různá očekávání nebo představu o čem budete mluvit. Může to způsobit, že se budou soustředit na to, co možná přijde, i když to ve vašem projevu nepřijde. A tak zbytečně ztrácíte pozornost.

.

3) Ďáblův advokát – zahrajete si na odpůrce své myšlenky. Na chvíli zaujmete opačný postoj, než svůj názor. Vytvoříte kontrast ve vaší řeči. Nebojíte se říct i argumenty, které podpoří tento opačný postoj, pokud existují. Tím ukážete, že se dovedete vcítit do názorů jiných lidí a respektovat je. Zároveň však můžete ukázat, že takový postoj vede k rozporu, a proto jste se rozhodli pro váš postoj. Tato technika, pokud ji provedete správně, může velmi zapůsobit na pocity publika a podpořit vaše stanovisko.

.

Pokud publikum získá představu, o čem váš projev bude a o čem nebude. Pokud ukážete i odlišné názory a postoje a zároveň podpoříte ten svůj. Pak bude vaše řeč více srozumitelná. Snadněji vysvětlíte své myšlenky a předáte je ostatním..