Výjimeční lidé se nebojí být podprůměrní

Je skvělé, když se člověk začne zabývat osobním rozvojem. Pracuje na sobě, snaží se porozumět sobě a tomu, co na sobě změnit.

Často pak pochopí své slabé a silné stránky. A pak se zaměří na své slabé stránky, na oblasti své osobnosti, ve kterých je podprůměrný. Co když to je ale špatný směr osobního rozvoje?

Všiml jsem si, že mnoho úspěšných lidí, možná většina, má pouze jednu dvě oblasti své osobnosti, ve kterých je opravdu výjimečná. V ostatních ohledech se jedná o průměrné osoby. Osoby, které mají také své slabé stránky, oblasti, kde se naopak nachází pod průměrem.

Je dobré se zabývat svými slabinami. Dostat je na úroveň, kdy nám nějak zásadně nebrání v dosažení našich cílů a v běžném životě. To však úplně stačí. Není nutné se jim věnovat příliš. To nejlepší, kam naše slabé stránky můžeme posunout je průměrná úroveň.

Mnohem více nám pomůže, když se především zaměříme na své nejsilnější stránky. Na ty oblasti našeho života, ve kterých jsme lepší než většina lidí. Když se na ně zaměříme, časem se v nich staneme nejen nadprůměrní, ale zcela výjimeční. A to nám může přinést do života ohromující věci.

Výjimeční lidé se zaměřili na své nejsilnější stránky, a tak se stali výjimeční. Přesto stále zůstává mnoho oblastí, ve kterých jsou průměrní nebo dokonce podprůměrní. Nebáli se totiž podprůměrnosti.