Upřímnost znamená pohodlí

 „Když mluvíš pravdu, nemusíš si nic pamatovat.“ řekl Mark Twain. A měl pravdu. Pokud totiž mluvíte pravdu, bude vždy stejná, ať už mluvíte s kýmkoli. Naopak když někdo zalže, musí si zapamatovat to, co řekl a komu řekl. Jinak bude v budoucnu snadno usvědčen ze lži. Být upřímný je tedy nejen morální ale i výhodné. A pohodlné.

Téma upřímnosti, lži a morálky je velmi obsáhlé. Zahrnuje v sobě mnoho různých myšlenek, názorů a doporučení. Já se nyní zaměřím na jednu myšlenku.

Už před lety jsem si všiml, že lhaní v řadě případů vychází z toho, že člověk nemá odvahu říct ne. A to v situaci, kdy o něčem nechce mluvit. Zároveň je to i věc, o které má plné právo (i z morálního hlediska) nemluvit. Raději si však něco vymyslí, než aby řekl druhému, že si to nechá pro sebe. Takový postoj může vést ke špatným pocitům, vnitřnímu rozporu a problémům v budoucnu.

Je tedy dobré se v těchto situacích naučit říkat: “Nechám si to pro sebe.” Pokud člověk není zvyklý to dělat, doporučuju začít od malých věcí. Například když jde o nějakou drobnost, kterou chce váš kamarád vědět. A vy si ji třeba i z legrace necháte pro sebe. A v hravé atmosféře odoláte pokušení to druhému říct. To může být dobrý začátek k tomu být více upřímný.