Rozkazování otázkami

Podáš mi to? Mohl bys mi otevřít dveře? Prosím tě, pomůžeš mi s tím?

.

Tři varianty rozkazů otázkami, seřazené podle míry slušnosti a formality. Ať už použijeme kterýkoliv z nich, je to pro druhého příjemné. Nerozkazujeme mu, neříkáme co máme dělat, ale pouze se ho ptáme. I když nemusí odpovědět, je to pro něj příjemnější, než slyšet rozkazovací větu. Dokonce i požadavek řečený s prosbou na začátku – „Prosím tě, udělej to.“ – nezní tak příjemně a přátelsky jako rozkaz otázkou.

.

Doporučuju tedy používat tyto původně rozkazovací věty ve formě otázky. Výrazně to zlepšuje vztahy a jednání mezi lidmi. Výrazně častěji dosáhneme toho, aby druhý skutečně udělal to, co po něm žádáme.