Proč by mělo být na světě více pirátů?

„Za posledních třicet let došlo ke zvýšení globálního oteplování. V tomto období zároveň došlo ke snížení počtu pirátů na světě. Čím méně se na světě nachází pirátů, tím více se zvyšuje globální oteplování. Tuto neochvějnou pravdu dokazuje i příklad Somálska. Somálsko je zemí s nejnižšími emisemi uhlíku ze všech zemí. Zároveň má také nejvyšší počet pirátů. Řešení globálního oteplování je tedy jasné – co nejvíce lidí by se mělo živit jako piráti.“

Toto je samozřejmě záměrně absurdní příklad. Přesto bychom mohli vytvořit graf, ze kterého by nám vyplynula souvislost globálního oteplování a počtu pirátů ve světě.

Existují teorie a články, které tvrdí že nějaké jevy spolu souvisí. Že jev A způsobuje jev B. Že bychom něco měli dělat, abychom dosáhli nějakého výsledku. K těmto neexistujícím souvislostem mohou existovat i velmi přesvědčivé grafy. Jejich autoři mohou být upřímně přesvědčivě, že to tak opravdu je. To však neznamená, že jev A opravdu má nějaký vliv na jev B.

Je třeba se vždy zamyslet nad tím, jestli dané jevy spolu opravdu souviset mohou a jeden může způsobovat nebo přispívat ke druhému. I když statistika může být zcela pravdivá a přesná, neznamená to, že závěry, které z ní někdo vyvodil, musejí být také správné. Vždy si proto zachovejme kritické myšlení ke každému tvrzení.