Problémy a sny

Pokud si člověk stanoví cíle a jde si za nimi, získá novou energii a drive. Kvalita jeho života se zvýší a možná najde i pocit naplnění.

Často se však lidé primárně soustředí na řešení svých problémů a nejdou si za svými sny. Říkají si: „Až vyřeším tento a tento problém, tak teprve můžu začít pracovat na tomto svém cíli.“ Některé problémy vyžadují naši okamžitou pozornost a musíme je řešit. Řadu problémů však můžeme vyřešit až v budoucnu a mezitím svou energii věnovat svým snům.

Když se v životě člověk zaměřuje na řešení svých problémů, pak je v nejlepším případě všechny vyřeší. Pokud se však člověk zaměří na plnění svých snů, pak si je v nejlepším případě všechny splní a zároveň i vyřeší všechny své problémy.

Na cestě za svými sny totiž často najdeme věci, myšlenky a osoby, které nám nejen pomohou se splněním snů, ale zároveň i s vyřešením našich problémů. A to třeba i mnohem lépe a rychleji, než by se nám to podařilo, kdybychom se v životě soustředili hlavně na problémy.