Paměťové techniky

Představte si americký Gran Canyon. Ty krásné přírodní útvary a úžasné vyhlídky na krajinu. A teď si představte, že tímto Canyonem běží žena. Jmenuje se Magda. Jak běží, najednou na ni někdo hodí balón. A ona ten balón srazí ramenem.

Celkem bláznivý příběh, že ano?

Teď si tento příběh zjednodušíme na jednu větu.

Běžela Magda Canyonem, Srazila Balón Ramenem.

Bě Mg Ca Sr Ba Ra

Vyčleněná písmena jsou prvky druhé A skupiny periodické soustavy prvků. Jedná se o mnemotechnickou pomůcku pro její zapamatování. Rovněž ostatní skupiny periodické soustavy prvků mají své, podobně bláznivé, mnemotechnické pomůcky. Pokud byste si potřebovali zapamatovat tuto tabulku po skupinách, bude to s nimi výrazně jednodušší.

Mnemotechnické pomůcky vytváří příběhy, věty či říkadla, která pomáhají ke snadnému zapamatování si informací, písmen nebo čísel. Najdete jich celou řadu. Dnes a denně pomáhají lidem.

Jsou příkladem paměťové techniky, která funguje. Zvláště když si význam dané věty dobře představíte nebo dokonce i prožijete. Proč ale tato technika vlastně funguje? A na jakém principu fungují i další paměťové techniky? Tomu se za týden bude věnovat můj další příspěvek.