Paměťové techniky – Příběhy

Představte si kousek země mezi dvěma řekami. MEZI PROUDY. Na tomto kousku země stojí dav vojáků ze Star wars. Jsou to klony, a tedy BRATRSTVO. Za řekami z obou stran na ně čekají jejich nepřátelé. Tito vojáci tak jsou PROTI VŠEM.

Najednou se zatmí. Je noc, TEMNO. Vojáci ze Star wars si nasadí svítící psí masky. Jsou to PSOHLAVCI. Pořád slyší řinčení zbraní svých nepřátel a zlověstné výkřiky za řekou. Za vojáky se však nachází SKÁLY. A z nich najednou vylezou bájné bytosti, SKALÁCI. Vypadají jako kamenožrouti z filmu Nekonečný příběh. A ti vesele zaženou nepřátelskou armádu.

Celou tuto scénu pozoruje malý kluk. Má nízký věk, F.L.VĚK. Drží v ruce knihu, FILOSOFSKOU HISTORII. A čte si ji při pozorování této scény.

Zvýrazněná slova jsou knihy Aloise Jiráska. Navíc jsou i seřazené. První tři se týkají doby Husitské, další čtyři doby Pobělohorské a poslední dvě Národního obrození. Stačí když si tuto scénu živě a barevně představíte. Čím živěji, tím lépe. Včetně zvuků a pocitů, které může vyvolat. Potom už bude snadné si zapamatovat díla Aloise Jiráska. Já jsem to udělal ve svých 16 letech, když jsem se učil do Češtiny. Od té doby si jeho díla stále pamatuju.

Podobným způsobem jsem si zapamatovával řadu faktů a čísel, když jsem se učil na střední i vysoké škole. Stačí, když si z daných informací vytvoříte příběh. Příběh, který je dynamický, barevný,  bláznivý, hravý, plný emocí. Může obsahovat zvuky i vůně. Tímto způsobem si můžete snadno a zábavnou formou zapamatovat celou řadu pojmů a informací.