Paměťové techniky

Představte si americký Gran Canyon. Ty krásné přírodní útvary a úžasné vyhlídky na krajinu. A teď si představte, že tímto Canyonem běží žena. Jmenuje se Magda. Jak běží, najednou na ni někdo hodí banán. A ona ten banán srazí ramenem.

Celkem bláznivý příběh, že ano?

Teď si tento příběh zjednodušíme na jednu větu.

žela Magda Canyonem, Srazila Banán Ramenem.

Zvýrazněná písmena jsou prvky druhé A skupiny periodické soustavy prvků. Jedná se o mnemotechnickou pomůcku pro její zapamatování. Rovněž ostatní skupiny periodické soustavy prvků mají své, podobně bláznivé, mnemotechnické pomůcky. Pokud byste si potřebovali zapamatovat tuto tabulku po skupinách, bude to s nimi výrazně jednodušší.

Mnemotechnické pomůcky vytváří příběhy, věty či říkadla, která pomáhají ke snadnému zapamatování si informací, písmen nebo čísel. Najdete jich celou řadu. Dnes a denně pomáhají lidem.

Jsou příkladem paměťové techniky, která funguje. Zvláště když si význam dané věty dobře představíte nebo dokonce i prožijete. Proč ale tato technika vlastně funguje? A na jakém principu fungují i další paměťové techniky? Tomu se za týden bude věnovat můj další příspěvek.