Nedáš si sušenku?

Nepomůžeš mi s tím? Nevíš náhodou, jak s tím pracovat? Nechceš vynést koš? Nedáš si sušenku? NE. Nedám.

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, otázky, začínající na NE přímo vybízejí druhého, aby odpověděl ne. Je to podvědomé i vědomé zároveň. Funguje to, i když o tom člověk ví. Máme tendenci odpovědět ne bez rozmyšlení. A pokud už jsme jednou odpověděli, cítili bychom se špatně, kdybychom měli naši odpověď změnit. I když byla především reflexivní.

Otázky začínající na ne, je jednodušší říct. Možná máme pocit, že je to pro druhého příjemnější, když se nezeptáme přímo. Ale kolikrát si jimi uškodíme sami a druhému nijak nepomůžeme. Předponu ne v takových případech je lepší nepoužívat. Místo toho se ptejme jednoduše a hlavně bez předpony NE.

A jedna perlička. Kdysi mi jedna kamarádka říkala, že toto dobře zná. A že na střední ráda používala otázky s NE na začátku v případě, kdy např. měla bonboniéru. Byla slušnost nabídnout ji ostatním. Ale chtěla, aby ji potom zbylo více bonbónů. Proto se ostatních ptala: „Nedáš si?“ Když používala tuto otázku, skutečně si pak lidé vzali méně bonbónů, než v dobách, kdy se ptala: „Dáš si?“