Nebát se bát se

Často se říká, že strach je nepřítel, překážkou úspěchu nebo že musíme strach porazit. V řadě článcích je strach popisován jako hrozná, možná i nejhorší emoce. A naším úkolem je s ním bojovat. Co když to ale jde i jinak?

Strach způsobuje vyplavování adrenalinu do krve. Adrenalin nám může v mnohém pomoct. Zlepšuje soustředění, zbystřuje smysly i vnímání, pomáhá vymyslet nejlepší řešení. Strach nám také pomáhá při nebezpečných a rizikových situacích, abychom je zvládli. Není tedy strach vlastně pozitivní emoce?

Můžeme namítnout, že v některých situacích je to jiné. V situacích, kdy něco potřebujeme udělat, nehrozí nám žádné nebezpečí, ale bojíme se např. že se ztrapníme, o něco přijdeme, neuspějeme. Pokud však přijmeme strach jako něco, co nám pomáhá. Jako něco, co je běžnou součástí života. Pokud se nebudeme bát se bát, tak nám i v těchto situacích strach něco dobrého přinese.

Každý se čas od času dostaneme do této situace: Máme učinit nějaké rozhodnutí, vybrat si z několika variant. Na základě našich zkušeností, pocitů a logiky, vybereme dvě nejlepší řešení, dvě cesty. A mezi nimi se rozhodujeme. Každá z nich je však jiná, pro obě existují dobré důvody pro i proti. Když se však nad nimi zamyslíme hlouběji, zjistíme, že z jedné z nich máme větší strach. A většinou právě tu bychom si měli vybrat.