Na řeči těla záleží i při telefonování

Když si s někým voláme, nevidí naši řeč těla. Takže vlastně nezáleží na našem postoji, úsměvu či gestech? Ale kdepak. Naše řeč těla se odráží na našem hlase.

Například pokud se při volání usmíváme, náš hlas zní pro druhé straně příjemněji. Můžete si klidně zkusit nahrát svůj hlas bez úsměvu i při různě velkých úsměvech. Rozdíl je znát. Také uvolněný postoj nebo sed bude mít pozitivní vliv na tom, jak v telefonu zníme.

Naopak, co nám při telefonování nepomůže, jsou prudké pohyby nebo rychlá chůze. Ty se projeví rychlejším dýcháním nebo změnou ve hlase, které srazí dojem druhého člověka. Příliš tichý hlas může působit bázlivě, problém ovšem je, že špatný signál nebo delší vzdálenost mobilu od úst může hlas zeslabit. A nemusíme o tom vůbec vědět. Proto je lepší mluvit raději o něco více nahlas než při běžné konverzaci.

Samozřejmě pokud si voláte s přáteli či známými, nemusíte to nějak řešit. Pokud je však daný hovor opravdu důležitý, doporučuju zaměřit se i na řeč těla. Vyhnout se prudkým pohybům a rychlé chůzi, sedět nebo stát pohodlně a usmívat se.