Lucidní snění 2 – Testy reality

Klíčem k dosažení lucidního představují tzv. testy reality. Existuje jich celá řada. Princip však mají společný. Každý den je třeba je dělat často. Minimálně jednou za hodinu. Když jsem s testy reality začínal, bylo pro mě obtížné si vzpomenout na to, že je mám provádět. Proto jsem si dal na plochu na mobilu obrázek, který mi to připomínal. Pokaždé, když jsem se pak podíval na mobil, tak jsem udělal test reality.

Tyto testy reality můžete dělat třeba i každých pět minut. Vůbec nevadí pokud je budete dělat často. I dobře provedený test trvá velmi krátce, takže vám nezabereme téměř žádný čas. Můžete ho dělat kdekoliv, při čekání, při jízdě dopravními prostředky a i při jakékoliv další činnosti.

Testem reality si otestujeme, že se nacházíme v realitě. Že tedy nejsme součástí snu. Může se to zdát banální. Víme přece, že nespíme. Bohužel ve snech máme zeslabené vnímání, racionální myšlení a pozornost. I jasně podivné věci, neslučitelné s realitou, nám v nich připadají normální. A o to právě jde. Pokud budeme ve dne často dělat testy reality, stanou se pevnou součástí našeho života. Díky tomu je začneme dělat i ve snu. V realitě vždycky dojdeme k závěru, že se jedná o realitu. Ve snu však, pokud test uděláme dobře, odhalíme, že se nacházíme ve snu. V té chvíli se staneme lucidními, budeme částečně při vědomí. A díky tomu začneme lucidně snít.

Účinek testů reality můžete zesílit, pokud budete dělat vždy dva testy najednou. Samozřejmě je možné jich dělat ještě více, to už mi ale přijde zbytečné. Doporučuju vybrat si ze všech různých testů dva, které budete provádět stále dokola každý den. Časem tyto testy můžete změnit. Také můžete pro zábavu dělat i další testy. Dva testy by ale měly být základem, které opravdu provádíte minimálně jednou za hodinu.

Já jsem si vybral test létání a test vzpomínek.

Test létání spočívá v tom, že se zastavíte a zamyslíte se nad létáním. Dáte svému tělu rozkaz, aby vzlétlo. V té chvíli to musíte myslet zcela vážně, i když jste si jistí, že se nacházíte v realitě. Samotný rozkaz by měl trvat alespoň několik vteřin, než test ukončíte. Pokud tento test uděláte ledabyle – např. si řeknete:“Chci létat. (a za jednu vteřinu) – Nefunguje to.“ A pak pokračujete v každodenních činnostech, pravděpodobně ho budete dělat stejně ledabyle i ve snech. V takovém případě nebudete mít čas se ve snu vznést, test vám nebude fungovat a neprobudíte se.

Proto je třeba při provedení testu vždy alespoň několik vteřin vážně přemýšlet nad tím, že v daném okamžiku chcete létat. Pokud to takto uděláte, bude to velmi spolehlivý test. Jakmile jsem se ho naučil, vždycky mi fungoval. Pokaždé, když jsem ho udělal ve snu, jsem se vznesl a začal lucidně snít. Krásné na tom je, že se ihned vznesete a můžete v létání okamžitě pokračovat. Přičemž létání patří ve snech k nejkrásnějším zážitkům.

Test vzpomínek vypadá následovně: Zamyslíte se nad tím, jak jste se dostali na místo, kde právě jste. Promítnete si celých několik předcházejících hodin. Např. „Fajn, jsem v autobusu. Jedu domů. Předtím jsem stál na zastávce. Předtím jsem pracoval. Předtím jsem byl na obědě.“ Atd. Je třeba se nad tím pár okamžiků zamyslet a promítnout si vzpomínky. Ve snu samozřejmě žádná taková logická posloupnost nemůže existovat. Na daném místě jste se prostě náhle ocitli. Podle neexistujících vzpomínek tedy poznáte, že se právě nacházíte ve snu.

Existuje řada dalších testů reality. Podělím se s vámi o ty, které jsme opakovaně vyzkoušel.

Čtení nápisů: Přečtete si nějaký nápis. Pak na okamžik odvrátíte hlavu. Podíváte se na stejný nápis znovu a přečtete ho. Ve snu by se měl změnit. Podobně se můžete dívat na čas na mobilu nebo hodinkách. Ve snu se vám může objevit nesmyslný čas nebo podruhé uvidíte jiný čas, než napoprvé. Tyto testy mi nefungovaly vždy. Několikrát jsem se musel podívat na mobil nebo nápis třikrát a až napotřetí se změnil. Někdy jsem se už potřetí nepodíval a tak jsem nezjistil, že to byl sen. Toto uvědomění přišlo až po mém probuzení.

Test zdravého rozumu: Položíte si otázky: Je tohle sen? Vážně se nad tím zamyslíte. Podíváte se kolem sebe, jestli nevidíte něco, co tam nemá být. Většinou uvidíte něco, co vám napoví, že se jedná o sen. Zamyslet se musíte opravdu alespoň na několik okamžiků. Příliš rychlé zamyšlení nemusí fungovat – nemusíme si ve snu všimnout nesmyslů.

Odrazy v zrcadlech a na sklech. Ve dne podrobně pozorujete tyto odrazy. Díváte se, jestli nejsou rozmazané nebo neodráží něco jiného, než by měly. Ve snu nejspíš budou rozmazané nebo budou ukazovat něco jiného. Můžete také podrobně pozorovat své vlastní ruce – ve snu se vám za okamžik mohou rozmazat (test rozmazaných rukou ovšem patří k nejméně spolehlivým, často zůstávají ostré i ve snu).

Pronikání věcmi: Můžete zkusit pokládat ruce na okna a zdi. Zkoušet jimi touto rukou proniknout. Ve snu se to někdy podaří a někdy ne. Když se to podaří, jedná se o zajímavý zážitek. Doporučuji to tedy ve snech dělat, jako test reality bych si tento však nevybral.

Test sebepozorování: Ve dne se podrobně prohlížíte. Ve snu často zjistíte, že máte jiné oblečení, než jaké byste si oblékli. Nebo dokonce i jiné tělo.

Na internetu najdete mnoho dalších testů. Některé z nich funguje spolehlivě, jiné fungují jen někdy a často nemusí přinést luciditu. Test, o kterém se traduje, že funguje, je štípnutí. Někteří lidé říkají větu: „Štípni mě, ať vím, že nejsem ve snu.“ Ve snu však štípnutí cítíte úplně stejně jako ve skutečnosti. Proto tento test vůbec nefunguje.

Zajímavé je, že postupem času jsem se naučil rozpoznávat sny sám od sebe i bez testů reality. Toto zjištění však přišlo až po delší době, co jsem používal testy. Často se vám může stát, zvláště u delších snů, že si nebudete pamatovat začátek, kdy jste udělali test reality. To může vést k tomu, že je přestanete dělat. Dejte si tedy pozor, jestli už opravdu dokážete rozpoznat sen nebo si pouze nepamatujete začátek lucidního snu, kdy jste provedli test.

I když ale sny začnete rozpoznávat a nebudete testy ve snech potřebovat, je stále dobré je v realitě provádět. Zlepšují bělost, vědomí a kritické myšlení, které je nezbytné k tomu, abyste odhalili, že se nacházíte ve snu. V každém případě představují tedy testy reality klíč k lucidním snům.