Kterým úkolům potřebujeme věnovat velkou pozornost?

Z vynikající knihy Stephena Coveyho 7 návyků skutečně efektivní lidí si mimo jiné odnáším tento poznatek.

.

V time managementu můžeme úkoly rozdělit do 4 kvadrantů. 1.důležité, naléhavé; 2. Důležité, nenaléhavé; 3. Nedůležité, naléhavé; 4. Nedůležité, nenaléhavé. S prvním kvadrantem většinou nic nevykouzlíme, tyto úkoly prostě musíme udělat. Čtvrtý kvadrant je zbytečný. Tyto úkoly nám často vezmou čas, ale neměli bychom jim věnovat pozornost.

.

Klíčem k time managementu jsou kvadranty 2 a 3. Často máme tendenci věnovat úkolům z druhého kvadrantu mnohem větší pozornost, než by si zasloužily. Máme totiž pocit, že když jsou naléhavé, tak také představují prioritu oproti všemu ostatnímu. Často ovšem zjišťujeme, že to tak není.

.

Naopak druhý kvadrant si obvykle zaslouží mnohem větší pozornost, než mu věnujeme. Když řešíme v předstihu důležité úkoly, nestanou se pak náhle i naléhavými. Tím pádem předcházíme zvětšování prvního – velmi stresujícího kvadrantu. Dále sem patří také inovace – zefektivňování naší vlastní práce a delegování – předávání některých úkolů ostatním a zaučování v těchto úkolech. Obvykle se nejedná o naléhavé činnosti. Přesto si zaslouží významnou část naší pozornosti a energie. Soustředění se na druhý kvadrant nám v konečném důsledku ušetří mnoho času.