Kterým úkolům potřebujeme věnovat velkou pozornost?

Z vynikající knihy Stephena Coveyho „7 návyků skutečně efektivní lidí“ si mimo jiné odnáším tento poznatek.

V time managementu můžeme úkoly rozdělit do 4 kvadrantů. 1.důležité, naléhavé; 2. Důležité, nenaléhavé; 3. Nedůležité, naléhavé; 4. Nedůležité, nenaléhavé. S prvním kvadrantem většinou nic nevykouzlíme, tyto úkoly prostě musíme udělat. Čtvrtý kvadrant je zbytečný. Tyto úkoly nám často vezmou čas, ale neměli bychom jim věnovat pozornost.

Klíčem k time managementu jsou kvadranty 2 a 3. Často máme tendenci věnovat úkolům z třetího kvadrantu mnohem větší pozornost, než by si zasloužily. Máme totiž pocit, že když jsou naléhavé, tak také představují prioritu oproti všemu ostatnímu. Často ovšem zjišťujeme, že to tak není.

Naopak druhý kvadrant si obvykle zaslouží mnohem větší pozornost, než mu věnujeme. Když řešíme v předstihu důležité úkoly, nestanou se pak náhle i naléhavými. Tím pádem předcházíme zvětšování prvního – velmi stresujícího kvadrantu. Dále sem patří také inovace – zefektivňování naší vlastní práce a delegování – předávání některých úkolů ostatním a zaučování v těchto úkolech. Obvykle se nejedná o naléhavé činnosti. Přesto si zaslouží významnou část naší pozornosti a energie. Soustředění se na druhý kvadrant nám v konečném důsledku ušetří mnoho času.