“Jste úžasní, skvělí a báječní” řekl.

Existují dva základní typy motivace – vnější a vnitřní. Vnější znamená, že nás někdo motivuje. Vnitřní pak představuje naši vlastní motivaci.

V minulosti se hodně rozšířila myšlenka, že vnější motivace má obrovský význam. Že když budeme ostatní hodně chválit, budou na svých úkolech pracovat usilovněji a s větší radostí. Že bychom jim měli dávat najevo, jak jsou úžasní, skvělí a báječní.

Řada průzkumů a zkušeností lidí však ukazuje, že vnější motivace funguje na výkon člověka pouze dočasně. Jistě je dobré upřímně ocenit to, když se druhému něco podaří nebo když něco umí. Také nám pomůže obklopit se lidmi, kteří dokážou ocenit to, co jsme dokázali. Ovšem dlouhodobý význam má pouze vnitřní motivace.

Pokud chceme zvýšit své vlastní výsledky a úspěchy, měli bychom najít vlastní motivaci. Důvody, proč skutečně pracovat usilovněji, vymýšlet nové věci a snažit se. Pokud chceme dlouhodobě motivovat ostatní, měli bychom především najít jejich vlastní motivaci. A pak jim umožnit, aby své cíle mohli svou prací naplnit.