Jak vystoupit z davu?

Jít za davem. Jeden ze základních lidských instinktů. Máme ho v sobě zakořeněný. Po většinu historie nám zajišťoval přežití. V situaci hrozby, kdy skupina utíkala od nebezpečí, a vy jste se řídili tím, co dělají ostatní, tedy utíkají do bezpečí. Nebo jindy, kdy někteří jedinci věděli, co je potřeba zajistit pro zdárné zvládnutí situace a neměli čas to říct ostatní. Stačilo je následovat a zvládli jste to.

.

V dnešní době už se s nebezpečnými situacemi setkáváme zřídka. Někdy se v nich vyplatí následovat skupinu, jindy ne. Problém je, že pokud jsme zvyklí jít se skupinou, bude pro nás obrovský problém udělat něco jiného než ona. Nejen v situacích nebezpečí, ale kdykoliv budeme potřebovat nebo chtít udělat něco jiného než dav. Vyplatí se tedy mít schopnost umět dělat jiné věci než většina nebo dokonce všichni lidé, kteří se nachází v dané situaci.

.

Získat tuto schopnost je záležitostí především zvyku. Proto vám doporučuju toto. Pokud máte možnost udělat něco jiné než dav. Pokud to chcete udělat nebo udělání toho neuškodí, zkuste to udělat. I když je to třeba maličkost, na které nezáleží. Třeba něco řeknete, když ostatní mlčí. Nebo jdete jinou uličkou než většina. Zvolíte si jiné pití než ostatní u stolu. Atd.

.

Na těchto drobnostech nemusí záležet, ale trénujete si tím schopnost nepodlehnout davové psychóze. Takže až příjde ta chvíle. Chvíle, kdy něco budou dělat všichni, ale vy budete vědět, že je lepší udělat něco jiného, jít jinou cestou, zvolit jiné řešení. Tak to dokážete. Protože jste si vybudovali schopnost rozhodnout se samostatně nezávisle na davu.