Jak správně předávat úkoly?

Existuje jeden skvělý přístup, jedna výborná metoda. Pokud jste někdy v postavení vedoucího nějakého projektu nebo úkolu, máte svůj tým či něco organizujete, můžete ji využít. Týká se delegování a předávání úkolů ostatním.

Často máme tendenci vycházet z toho, že bychom daný úkol zvládli skvěle. Že víme přesně, jak na to. Proto nás může negativně překvapit, když druhý člověk k tomu úkolu přistupuje jinak. Nezřídka se v těchto situacích snažíme na druhého zatlačit nebo prosadit svoje řešení. I když druhý může mít lepší řešení nebo mu třeba méně efektivní řešení více vyhovuje.

Pro nás jako organizátory nebo vedoucí je často rozhodující, že úkol bude kvalitně splněn. A pro druhého, v dané chvíli našeho podřízeného je zase příjemné udělat daný úkol po svém. Ideální cestou se tedy jeví zadat mu pouze úkol, výsledky, kterých má dosáhnout, a kritéria, kterých se musí držet. Jinak bychom mu měli ale dát volnou ruku v co největší části daného úkolu.

S tím ovšem souvisí i zodpovědnost. Musíme našemu kolegovi dát jasně najevo, že má za úkol plnou zodpovědnost. A zároveň o tom informovat i ostatní. Aby bylo jasné, na koho se mají ostatní obracet s dotazy k danému úkolu a jeho plnění.

Pokud tento přístup provedeme správně, získáme tím oba. Náš kolega získá prostor a práce na úkolu pro něj bude příjemnější. Naše práce nás také bude více bavit. Jelikož nebudeme muset na druhého tlačit a zároveň budeme mít i více času věnovat se jiným důležitým věcem.