Jak se vyhnout kmenovému myšlení?

Lidé mají tendenci docházet ve skupinách ke stejným závěrům. Přejímáme názory a myšlenky ostatních, navzájem se ujišťujeme v těch názorech, které máme. A tyto názory utužujeme. Také se vzájemně přesvědčujeme o tom, v čem jsme předtím měli jiné názory, aby pak jeden názor ve skupině převážil.

Říká se tomu skupinové nebo kmenové myšlení. A má své výhody i nevýhody. Pokud máme tendenci trávit většinu svého času, který trávíme s lidmi, v jedné skupině, může nám to vytvořit jakési klapky na očích. Máme pak tendenci mít méně otevřenou mysl a být méně tolerantní k ostatním názorům. Přitom nikdo nemá patent na pravdu a řada názorů, které máme, nemusí být prospěšná pro náš život nebo nás může nějak omezovat.

Řešením je být tolerantní k různým myšlenkám a názorům. Mít otevřenou mysl. Zachovat si kritické myšlení. Nebát se změny v názorech nebo v tom, jak přistupujeme k životu. A především být součástí více skupin přátel a známých, se kterými se vídáme. To nám umožní setkat se s řadou názorů a postojů k životu. Vybrat si z nich ty, které nám nejvíce vyhovují a nejvíce pomohou k životu podle našich představ.