Jak se dostat do flow?

Proudění/ flow. Stav, kdy je člověk do nějaké činnosti tak ponořen, že nevnímá nic kolem sebe, ani čas. Okamžik, kdy se něčemu věnujeme naplno a možná také nerušeni okolím používáme plně svůj potenciál. V tomto stavu jsme opravdu efektivní a možná i šťastní.

Mozek se v tomto stavu méně namáhá a v podstatě relaxuje. Proto ztrácíme pojem o čase. Proto je skvělé, když se do flow často dostáváme. Jak to ale udělat?

Odpověď najdeme, když se podíváme na naše vlastní schopnosti a na výzvy, které nás čekají. Pokud jsme v něčem silní a nějaký úkol představuje jen velmi malou výzvu, bude nás nudit. Pokud před námi naopak leží velmi těžký úkol, a naše dovednosti jsou v této oblasti malé, způsobí nám frustraci. Flow vzniká tam, kde máme velmi dobré schopnosti a zároveň řešíme úkol, jenž není ani moc těžký ani lehký.

Abychom se častěji dostávali do flow, můžeme si úkoly i upravovat. Příliš těžký úkol si rozdělíme na menší úkoly, jenž představují optimální výzvu. Příliš jednoduché úkoly spojíme do celku o několika úkolech nebo se je snažíme udělat výrazně efektivněji. A díky tomu i ony budou pro nás představovat dostatečnou výzvu.