Jak chodit po městě jako terminátor

Až někdy půjdete po městě, můžete si zkusit toto cvičení:

Běžte běžným tempem po nějaké frekventované ulici. Dívejte se na některý bod ve výšce a dálce. Ideální je střecha nebo nějaká výše postavená část některé vzdálenější budovy. Vůbec se nedívejte před sebe ani kolem sebe.

Možná vás napadne, že se takto srazíte s protijdoucími, ale je to přesně naopak. Lidé vám budou automaticky uhýbat, jako byste je očarovali. Občas je potřeba zastavit, aby to fungovalo. Nejspíš však nebudete muset udělat žádné kroky doprava ani doleva.

Toto cvičení jsem zkoušel mnohokrát. Zažil jsem s tím zajímavé věci.  Běžní lidé mi sami od sebe uhýbali, stejně jako velcí hromotluci. Celé skupiny lidí se rozestoupili, abych mohl projít. Aniž bych je o to jakkoliv požádal nebo to naznačil.

I tak frekventovanou ulici jako je Masarykova třída v Brně jsem vícekrát prošel úplně celou, aniž bych někomu z protijdoucích uhýbal.

Co se při tomto cvičení děje? Při neverbální komunikaci má obrovský význam oční kontakt. Dokonce i jeho absence může být velmi důležitá.

Obvykle máme tendenci se dívat na protijdoucí, kteří jdou přímo naproti nám. Alespoň na okamžik s nimi udržet oční kontakt. Tím, že se díváme na vzdálený bod se očnímu kontaktu s protijdoucími vyhnete. A celé davy nám pak budou sami od sebe uhýbat. Toto jednoduché cvičení je tedy důkazem obrovského významu očního kontaktu.