Co přišlo po Španělské chřipce?

Španělská chřipka zasáhla svět v letech 1918-1920. Lidé se sotva vzpamatovali z hrůz světové války, když udeřila. Připomíná současnou pandemii, přesto byla mnohem horší. Nakonec se nakazila třetina populace a každý desátý nakažený zemřel. Rizikovou skupinou byli mladí lidé, mezi 20-40 lety. Těm hrozilo největší nebezpečí.

Hromadně krachovaly podniky, lidé přicházeli o práci. Nebyla možnost pracovat z domu, kdo nemohl jít do práce, přišel o příjem. Lékárny představovaly jediné podniky, které vykazovaly vyšší příjmy. Vyhlídky do dalších let vypadaly velmi ponuře. Takto bychom mohli pokračovat i nadále.

Přesto během pár let přišlo něco, co nikdo moc neočekával. Období mimořádného růstu a prosperity. Tzv. Zlatá dvacátá léta. Stejně jako nemocní se i společnost dokázala zotavit. A co víc, nastartovat velký společenský růst. Růst, jež přinesl lidem mnohem lepší život než před válkou.

Může se v tomto historie opakovat? A po ústupu pandemie přijdou znovu Zlatá dvacátá léta? To nevíme. Přesto před sto lety přišly Zlatá dvacátá léta po válce a Španělské chřipce, po výrazně horším období, než je dnes. A to nám dává naději. 😊

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1641576199336939&id=928865117274721