Archiv měsíce: Únor 2023

Pár vteřin klidu

Je to velmi jednoduché. Když dostanete slovo, přijdete na pódium a začne vaše řeč, nemluvte ihned. Počkejte pár sekund. Tento krátký okamžik...

Dlouhá souvětí znějí jako klingonština

Známe to ze školy. Věta jednoduchá obsahuje jedno sloveso. Souvětí se skládá ze dvou a více vět jednoduchých…. Jsme zvyklí, že...