Jsem profesionální lektor a kouč

Co mě definuje:

Osobní rozvoj mně obohacuje o poznání, že se mohu stále zlepšovat a stále růst.
Historie mi dává přesvědčení, že každý problém má své řešení a každá překážka může být příležitostí ke změně k lepšímu.  
Psychologie mě inspiruje v porozumění lidem v oblastech běžně viditelných i v těch, které nejsou na první pohled patrné.
Sport mě nabíjí energií a radostí ze spolupráce, ze hry, z dobré kondice.

Můj příběh

„Co nejméně v textu v prezentacích. Pěkné obrázky. Nečíst text, ale mluvit o tématu zpatra.“ To byly zásady, kterých jsem si všiml již na střední škole. Zásady pro dobře prezentovaný referát. Jak moc se takové referáty lišily od těch monotónních, čtených z papíru a se spoustou textu v prezentacích! Referátů jsme na gymplu měli hodně, a tak šlo velmi dobře porovnávat.

Tehdy jsem to netušil, ale již tímto poznáním a přípravou zajímavých referátů začala má cesta na poli prezentačních dovedností. Když se zamyslím, nad svým životem, toto byl první milník, který mě zavedl k tomu, čím se teď zabývám a co učím ostatní. Další milníky následovaly.

V prvním ročníku na vysoké škole jsem se přidal do PR týmu fakulty. V něm jsem působil tři roky. Hlavním úkol našeho týmu představovalo prezentování naší fakulty pro studenty maturitních ročníků. Každý rok na alespoň patnácti školách. Na většině těchto prezentací jsem se podílel s někým z členů anebo je prezentoval sám. Nakonec jsem tento PR tým rok a půl vedl a schůzky i domlouval. Stejná prezentace, avšak pokaždé před jiným publikem. To považuju za další důležitý krok na mé cestě.

Tehdy jsem také začal navštěvovat klub osobního rozvoje, který jsme s kamarády měli. Vždy jednou za dva týdny měl někdo z nás přednášku na nějaké téma, které ostatním může pomoct. Práce, podnikání, vztahy, sport posilování, prezentační dovednosti. Probrali jsme toho hodně. Když se pak kamarád, který setkání pořádal, rozhodl vydat jinou cestou, převzal jsem na další dva roky vedení klubu. Organizoval jsem setkání, domlouval řečníky a pravidelně přednášel.

Nakonec jsem se dostal k Toastmasters International. Mezinárodní organizaci, která učí své členy prezentační a leadership dovednostem. To vše na základě pravidelného tréninku. V klubech této organizace působím již pět let. Za tu dobu jsem se ohromně posunul, dal zpětnou vazbu stovkách členů a hostů. Sám měl více než 25 připravených projevů a každ týden vystupoval před lidmi. Rok jsem působil jako víceprezident klubu Brněnských TM. Další rok jsem tento nevětší Toastmasters klub na Moravě vedl jako jeho Prezident. Nyní působím jako oblastní manažer, kdy se starám o rozvoj a fungování poloviny brněnských klubů.

Již od 15 let je mým velkým koníčkem osobní rozvoj. Myšlenky, které mění život k lepšímu, praktické informace pro každodenní život, cesta k naplnění a spokojenosti v životě. To vše nalézám v osobním rozvoji. Jsem hrdý na tom, jakou cestu jsem zatím ušel a vždy mě těší, když vidím posun i u ostatních. Nakonec bych rád zmínil i své další hobby – historii. Je plná dramatických událostí. Událostí, ve kterých můžeme velmi názorně vidět a cítit ty nejlepší i nejhorší lidské vlastnosti. V historii jsem našel velké poznání o lidech i životě. Zkušenosti, které můžeme použít i pro zlepšení našich životů.

Moje vize

Prostřednictvím skupinových kurzů a individuálního koučinku přispět k takovému vzdělávání, které: 

Je praktické

Je zábavné 

Podporuje kreativitu 

Poskytují kvalifikovaní lektoři s praktickými zkušenostmi ve svém oboru