Kletba vědění

Tzv. Kletbou vědění trpíme všichni. Týká se oblastí, ve kterých jsme velmi dobří. Věci, kterými…